Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

27 mei 2021

Op woensdag 9 juni om 19:30 vindt de Algemene Ledenvergagering van L.R. & P.C. De Hofruiters plaats op Manege de Fruithof in Heteren. Het bestuur nodigt haar leden en ook ouders van aspirant-leden (jeugdleden) van harte uit om deze bij te wonen. 

Wegens de coronamaatregelen vragen wij u om uiterlijk zondag 6 juni aan te melden. Dit kan per mail naar info@dehofruiters.nl onder vermeling van: ALV2021, voor- en achternaam (en indien van toepassing naam kind) en het aantal deelnemende personen. 

Afhankelijk van de op 9 juni geldende covid bepalingen en het aantal aanmeldingen zal het bestuur bepalen of de ALV in persoon of via een live stream moet worden gehouden. 

Alle relevante vergaderstukken worden op aanvraag en aangemelde deelnemers aan de ALV uiterlijk op 6 juni per mail toegezonden. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur L.R. & P.C. de Hofruiters 
info@dehofruiters.nl 

Scroll naar boven